תכנון כבישים ותנועה

1. עיריית הרצליה- תכנון מתחם רחובות באזור תעשייה הרצליה פיתוח כולל הסדרי תנועה זמניים.

2. עיריית הרצלייה-תכנון רחוב הסדנאות כולל הסדרי תנועה זמניים לביצוע.

3. עיריית הרצלייה-תכנון רחוב הנדיב והסדרת שביל אופניים כולל הסדרי תנועה זמניים.

4. עיריית הרצליה-תכנון תנועה עבור רחוב הרב קוק.

5. עיריית הרצליה- תכנון מיתון תנועה למתחם יגאל אלון.

6. עיריית תל אביב-תכנון רחוב חזקיהו המלך+אלפסי כולל הסדרי תנועה זמניים.

7. עיריית תל אביב-תכנון רחוב קלאוזנר,קק"ל,מנשה בן ישראל ואבינירי .

8. עיריית תל אביב-תכנון מתחם רחובות בשכונת מגן אברהם ביפו תל אביב.

9. עיריית חולון-תכנון רחובות באזור ח-300,רחוב הרדוף נחלים,הדס,נווה ארזים.

10. בית דגן-תכנון כבישים ותנועה עבור הרחבה חדשה.

11. עיריית הוד השרון-תכנון תנועה וכבישים עבור רחוב האהבה,אנציליביץ,נטעים וכו...

12. מ.אזורית עמק חפר-תכנון צמתים בישובים,אמץ,גן יאשיה.