רשימת לקוחות

1. עיריית הוד השרון.

2. החברה לפיתוח הרצלייה.

3.עיריית ראש העיין.

4. מ.אזורית עמק חפר

5. משרד התחבורה

6. משרד הבינוי והשיכון

7. משרד הכלכלה

8. יזמים וקבלנים.

9. קבלני תשתיות ובניין.

10.עיריית תל אביב